НОВИНИ НА ДЕЦА – ЧАСТНА ДЕТСКА ЯСЛА И ГРАДИНА – ЙОР КИДС

„Детството е последният ти шанс за щастие. След това знаеш твъде много.“

Децата имат повече нужда от примери и насърчаване, отколкото от критика.