Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“

„Всички деца са артисти. Въпросът е как да останат артисти, когато пораснат.“

Обучение

Дейността на детска градина и ясла ,,Йор Кидс“ се осъществява по одобрена от МОН програма- лиценз от МОН – РД 14-187 / 27.06.2017 г. Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогичекката ситуация, която протича предимно под формата на игра. Децата се обучават в малки групи, което  дава възможност за индивидуален подход към всяко дете.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Конструиране и технологии
 • Физическа култура
 • Музика

ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАПАДЕН ЕЗИК

 • Английски език
  по методика съобразена с възрастта на децата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • карате
 • модерни и народни танци
 • футбол
 • йога

ЗАНИМАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 • Арт ателие
 • Музикотерапия
 • Кулинария за деца
 • „Здрави деца“ – беседи
 • Детско караоке
 • Куклен театър

Тези преживявания не са просто игра или обучение … Това е работата, която детето трябва да прави, за да порасне.