Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“

„Всички деца са артисти. Въпросът е как да останат артисти, когато пораснат.“

ОБУЧЕНИЕ – ЙОР КИДС – СОФИЯ

Детска градина и ясла София център Йор Кидс

Дейността на детска градина и ясла ,,Йор Кидс“ се осъществява по одобрена от МОН програма- лиценз от МОН – РД 14-187 / 27.06.2017 г. Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогичекката ситуация, която протича предимно под формата на игра. Децата се обучават в малки групи, което  дава възможност за индивидуален подход към всяко дете.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Конструиране и технологии
 • Физическа култура
 • Музика
Детска градина и ясла София център Йор Кидс

ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАПАДЕН ЕЗИК

 • Англииски език- 2 пъти седмично

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • По желание на родител, детето може да бъде включено в група по:

  – карате, народни танци, футбол и йога

ЗАНИМАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 • Арт ателие
 • Музикотерапия

Тези преживявания не са просто игра или обучение … Това е работата, която детето трябва да прави, за да порасне.

Детска градина и ясла София център Йор Кидс