Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“

„Децата се раждат със свой собствен оптимизъм. Те притежават чистота и простота, за каквато можем само да мечтаем.“

Целодневна грижа

850 лв.

Целодневна грижа 

Полудневна грижа

600 лв.

 • /с включен обяд/
 • от 7.30 – 12.30ч.
 • или от 12:00-18:00ч

Полудневна грижа

500 лв.

 • /без включен обяд /
 • от 7.30 –до 12.00ч.
 • или от 12.30 -18.00ч.

В таксата за месеца са включени:
обучение по основните образователни направления за съответната възрастова група, храна, медицинско обслужване, английски език, арт ателиета, изправителна и лечебна гимнастика.

 • Депозит за запазване на място при записване – 500лв. (приспада се от таксата за последния месец – не се възстановява при отказ)
 • Депозит за запазване на място при продължително отсъствие – 400лв. (при отсъствие на един месец и повече)
 • Годишна такса за учебни материали – 150лв
 • Такса за 1 ден – 50лв. (обучение и храна)
 • Такса за половин ден – 30лв. (обучение и храна)

Отстъпки:

– При авансово плащане за срок от една календарна година се ползва отстъпка от 10 % от цялата сума
– При авансово плащане за срок от шест месеца се ползва отстъпка от 5% от цялата сума
– При едновременно посещение на две деца от семейството и двете деца ползват по 10% отстъпка от таксата.

 • Начина на плащане на таксите, ползването на отстъпки, условията за възстановяване на суми при отсъствие на детето и всички други права и задължения са отразени в договора за обучение, възпитание и грижа.
 • Запазването на място става чрез внасяне на сума, равна на половин месечна такса, която използвате през първия месец при нас и не се връща, ако родителя се откаже.
 • Частна детска градина и ясла ,,Йор Кидс“ приема целогодишно  деца на възраст от 1г. 3 мес. до 7г. при наличие на свободни места и на платена месечна такса.
 • Групите са с малко на брой деца до 12.
  При постъпване на детето се сключва Договор за обучение между родителите и детската градина, към който се прилагат посочените по-долу документи.

Необходими документи за прием:

 • Персонална информация за детето и данни за връзка с родителите;
 • Копие от акта за раждане;
 • Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • Копие от имунизационен паспорт с нанесени имунизации;
 • Здравна карта за дете – копие;
 • Микробиология и паразитология – извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 • Васерман на един от родителите
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“ осигурява нужното образование, подготовяйки детето не просто за училище, а за живота.