Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“

„Децата се раждат със свой собствен оптимизъм. Те притежават чистота и простота, за каквато можем само да мечтаем.“

ПРИЕМ И ТАКСИ – ЙОР КИДС – СОФИЯ

В таксата за месеца са включени:
обучение по основните образователни направления за съответната възрастова група, храна, медицинско обслужване, английски език, арт ателиета, изправителна и лечебна гимнастика.

Детска градина и ясла София център Йор Кидс

Отстъпки:

– При авансово плащане за срок от една календарна година се ползва отстъпка от 10 % от цялата сума
– При авансово плащане за срок от шест месеца се ползва отстъпка от 5% от цялата сума
– При едновременно посещение на две деца от семейството и двете деца ползват по 10% отстъпка от таксата.

 

  • Начина на плащане на таксите, ползването на отстъпки, условията за възстановяване на суми при отсъствие на детето и всички други права и задължения са отразени в договора за обучение, възпитание и грижа.
  • Запазването на място става чрез внасяне на сума, равна на половин месечна такса, която използвате през първия месец при нас и не се връща, ако родителя се откаже.
  • Частна детска градина и ясла ,,Йор Кидс“ приема целогодишно  деца на възраст от 1г. 3 мес. до 7г. при наличие на свободни места и на платена месечна такса.
  • Групите са с малко на брой деца до 12.
    При постъпване на детето се сключва Договор за обучение между родителите и детската градина, към който се прилагат посочените по-долу документи.
Детска градина и ясла София център Йор Кидс

ПРИЕМ НА ДЕЦА – ЧАСТНА ДЕТСКА ЯСЛА И ГРАДИНА – ЙОР КИДС

Имейл

Контактна форма

Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“ осигурява нужното образование, подготовяйки детето не просто за училище, а за живота. 

Детска градина и ясла София център Йор Кидс