Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“

Частна детска ясла "YourKids" дава една точка за класиране. Издават се и документи за месечна компенсация от общината.

 Месечни такси и отстъпки в Частна  Детска  Ясла ,,Йор Кидс“:

 •  Целодневен престой – 1100 лв.
 •  Полудневен престой – 800 лв.

Месечни такси и отстъпки в Частна  Детска Градина ,,Йор Кидс“:

 • Целодневен престой – 950 лв.
 • Полудневен престой – 750 лв. 

В таксата за месеца са включени:
обучение по основните образователни направления за съответната възрастова група, храна, медицинско обслужване, английски език, арт ателиета, изправителна и лечебна гимнастика.


 • Депозит за запазване на място при продължително отсъствие – 400лв. (при отсъствие на един месец и повече)
 • Годишна такса за учебни материали – 150лв

Отстъпки:

– При авансово плащане за срок от една календарна година се ползва отстъпка от 10 % от цялата сума
– При авансово плащане за срок от шест месеца се ползва отстъпка от 5% от цялата сума
– При едновременно посещение на две деца от семейство второто дете ползва 10% отстъпка от таксата.

 • Начина на плащане на таксите, ползването на отстъпки, условията за възстановяване на суми при отсъствие на детето и всички други права и задължения са отразени в договора за обучение, възпитание и грижа.
 • Частна детска градина и ясла ,,Йор Кидс“ приема целогодишно  деца на възраст от 1г. 3 мес. до 7г. при наличие на свободни места и на платена месечна такса.
 • Групите са с малко на брой деца до 12.
  При постъпване на детето се сключва Договор за обучение между родителите и детската градина, към който се прилагат посочените по-долу документи.

Необходими документи за прием:

 • Персонална информация за детето и данни за връзка с родителите;
 • Копие от акта за раждане;
 • Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • Копие от имунизационен паспорт с нанесени имунизации;
 • Здравна карта за дете – копие;
 • Микробиология и паразитология – извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 • Васерман на един от родителите
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

Детска Градина и Ясла ,,Йор Кидс“ осигурява нужното образование, подготовяйки детето не просто за училище, а за живота.