euro3
Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЙОР КИДС ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1449.20лв.

Начало: 12.03.2021г.
Край: 12.06.2021г.